Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 28 april 2015

Bredbandsutbyggnad forts.

I ett inlägg den 18 april så var jag smått förbannad på den bristande informationen inför bredbandsutbyggnaden i kommunen. Efter att jag inhämtat erforderlig information och haft täta och intensiva kontakter med Lekebergs kommun och Fibergruppen så blev det en himla fart och vi bestämde oss för att hänga på nu när fiberkabel grävs ner i vår omgivning. Nu gick allt supersnabbt. Lika snabbt som det framtida bredbandet utlovas vara. Redan igår grävdes fiberkabel ner till vår fastighet. Ett riktigt bra jobb gjorde de som var här. Snabbt jobbat och minimal åverkan på tomten. Härnäst  kommer någon  som drar in kabeln i huset och sätter upp erforderlig utrustning. Det blir nog bra det här till slut.

Utrustningen för grävningen var fullt tillfyllest.

Den lilla grävaren lämnade knappt några spår.

Det var noggrant sökande efter redan befintliga
ledningar i marken.

Nu ligger fiberkabeln till vårt hus nedgrävd.