Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 22 april 2013

Vår beredskap är.... Ja vad då?

Pang!, pang! pang!

"Vår beredskap är god" sade Per Albin Hansson 1939 i ett tal på Skansen. Om han menade den militära beredskapen råder det delade meningar om.
Huruvida beredskapen idag är lika god, eller lika dålig, kan diskuteras. I vart fall reagerar Sverige inte på att ryska bomb- och jaktplan övar vid Gotska sandön strax utanför Sveriges gräns. Styrkan i den svenska försvarsberedskapen är dock inte någon väl förborgad hemlighet eftersom ÖB Sverker Göransson  för en kort tid sedan avslöjade att det svenska försvaret bara skulle ha möjlighet att försvara landet i en veckas tid.