Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 13 september 2011

Intressant om matematik i skolan

Skolminister Jan Björklund har blivit grundlurad enligt denna artikelförfattare. Att Björklund blir grundlurad upprör mig inte det minsta då jag inte har speciellt höga tankar om honom och hans skolpolitik. Värre är att han är så lättlurad och låter sig luras.

Jag förstår inte heller varför matematik plötsligt ska vara det allra viktigaste skolämnet. Själv har jag klarat mig utmärkt i livet utan att vara ett mattesnille. Däremot är jag en fena på s k huvudräkning och där har jag haft bruk av de fyra räknesätten:
- addition
- subtraktion
- multiplikation
- division
och procenträkning.

Huvudräkning är inget man lär sig genom utökad katederundervisning. Däremot är det något du har stor nytta av i många av livets vardagsskeden, det vill säga dagligen.


Om det nu, som artikelförfattaren skriver, bedrivits en intensiv lobbyverksamhet för att stärka ämnet matematik i skolan så undrar jag om inte ett annat ämne varit föremål för ännu mera intensiv lobbyverksamhet, nämligen den sänkta restaurangmomsen. Ingen enskild politiker kan väl ha kommit på den befängda idén att prioritera denna skattesänkning.

Det svänger i branschen - akut smörbrist

Lightprodukternas gyllene år är förbi nu när vi konsumenter väljer fetare mejerivaror. Det är inte längre syndigt att steka i smör och inte förenat med livsfara att äta feta produkter. Det är smått skrämmande hur opinioner styr och hur vi människor snabbt anpassar oss, och inte minst, hur forskningsresultaten avlöser varandra. Det som är livsfarligt ena dagen är rena hälsokuren nästa.

Jo då, jag tillhörde själv skaran som svalde lightprodukternas lov men valde för ett antal år sedan att återgå till fetare produkter, som t ex smör. Mycket beroende på att allt blir godare om jag använder smör i matlagning. Nej, jag har inte gått upp i vikt och jag mår bättre.
Den uppkomna situationen är väl oxå en väckarklocka för politikerna att satsa mera på en levande landsbygd då det förstås är avgörande att det finns mjölkbönder i tillräckligt antal för att kunna producera mejeriprodukter. Kor inne i kungliga huvudstaden vill ni väl inte ha.