Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 16 augusti 2011

Sent ska syndarn vakna

På uppdrag av regeringen har Försäkringskassan nu tagit fram nya riktlinjer för hur bedömningen av den sjukförsäkrades arbetsförmåga ska göras.

Inte en dag för tidigt tycker jag. Förvånande är att man först nu insett att även den sjukes egen upplevelse av sin situation skall finnas med i bedömningen och att bedömningen dessutom skall ske med god kvalitet.
Vad säger detta om hur man hittills arbetat med sjukförsäkringen? Skrämmande.

Att det varit så här illa har jag, och många med mig, vetat i 10 års tid. Det är för väl att ansvariga politiker och övriga inblandade nu äntligen kommit till insikt om hur människo- och individfientligt man handlat i många, många år.

Det är särskilt intressant eftersom Allianspartierna så kraftfullt talat och talar om den enskilde individens möjlighet till egna val utifrån sina speciella behov och förutsättningar. Att säga sig stå på den ensklide medborgarens sida och betona individens möjligheter till egna val är särskilt viktigt i valtider då röster ska fiskas, men sen då när politiska slagord och löften ska omsättas i handling....

Det är när denna diskrepans mellan löften och handling är som påtagligast som jag ser politikens svarta tryne.

Förstärkt budskap

Sigge har lånat Nelsons favoritplats på bänken ute i glasverandan för att förstärka budskapet på skylten: " A home without a cat is just a house".