Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 14 juli 2017

Så här i semestertider

Så här i semestertider så poppar alltid en speciell dikt upp i mitt minne. Den heter "Ätte semestern" och är skriven av Nicke Sjödin, en lärare jag hade under min skoltid i Sollefteå på 60-talet. Kanske bör man som jag vara sprungen ur den ångermanländska myllan för att riktigt förstå vad han skriver. Jag läser i alla fall hans alster med stor behållning.
Jag hade Nicke Sjödin som lärare i bl. a. engelska och så här efteråt står det klart att mitt intresse för språk grundlades av att ha denne språkekvilibrist som lärare.Ätte semestern

Dä har vorti farli modernt vä souvenirern nu om dan.
Ållt rat som skô påminn om
att käringa ha lura iväg en
dit man allri velle fära.

Man rôms ju snart int inni stugern sjålv.

Jäg vet inte
va mang e askfata
vi ha
som dä ä snäckern på.
Bävern ha jäg tå åll e materiala
full i kämmarborle.

Oppå väggklocka stå Åreskuta
å härpå toalettn
spela pappersrulln
Bayersk polska
då man riv åt säg pappere.

Häri fårsta stå´n stövelknekt
som föreställ
domkôrka i Köln
å jäg ha e par kortkalsonger
som dä stå Galdhöpiggen på.

Vi ha tillbringara
som ä ålldeles lik
slussa i Trollhättan
å på annvär handduk stå ä
"Tillhör Landstinget".

Man kom no allri ifrån
ä hänne vä souvenirern

Jag ge mig näcken på
att då den dan kom
ha dom brännä in
hävä fotää´n på kista:
"Minne för livet"

Å ä hänn rate
som kvadda ha lämne
ätte säg
inna dom lämne in,
dä kan vi nog sälje
åt na stockholmara.
Butelj från 90-talet.