Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 16 april 2015

Underhållsplan

När vi flyttade hit till vårt Getingstorp i mars 2008 så gick vi grundligt igenom hela fastigheten. Det innebar bl. a. målnings- och reparationsarbeten både in- och utvändigt samt att vi rev en del slitna byggnader och ersatte med nya, i gammal stil förstås.

Vi hade lagt upp en 4-årsplan för alla åtgärder, men då vi hade turen att få tag på fantastiska hantverkare så var allt klart redan den andra sommaren. Vi bestämde oss redan då för att varje år göra en lista på nödvändiga underhållsåtgärder. En underhållsplan. Det håller vi fortfarande fast vid. Det ter sig extra nödvändigt för oss eftersom jag inte kan medverka i något praktiskt arbete och D omöjligen kan klara allt själv. En av våra ursprungliga hantverkare har blivit vår Alltiallo (A) som varje år hjälper oss med vår underhållsplan. Denna vecka har årets underhållsarbeten startat och en av de största och viktigaste åtgärderna är vårt växthus som nu  behöver en total översyn. Allt ska skrapas, slipas, grundas, kittas och målas. Självklart kommer flera bilder när arbetet är slutfört.


Vårt växthus är en pärla som förtjänar att underhållas.

Just idag är det insidan som  får sig en omgång.