Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

söndag 18 juli 2010

Vad är det som pågår i Mexico

Jag har i inlägg de senaste två dagarna ur olika aspekter berört situationen i Mexico och nu får jag anledning att ånyo fundera på vad som händer i detta sägenomspunna land.

I min ungdom var Mexico något främmande och spännande som jag gärna skulle vilja besöka och uppleva. Så blev det aldrig och nu är lusten definitivt släckt. Mexico har idag skapat sig en bild som något skrämmande och avskyvärt, ett land som inte lockar till besök.

Jag hoppas att dom hittar en väg ut ur denna onda cirkel.

Ny layout på min blogg.

Jag har idag skapat en ny layout på min blogg. Varför? Jo, det dök upp en ny enkel funktion som jag inte tidigare upptäckt och så har jag länge tyckt att de mörka färgerna i den gamla layouten var just mörka och därför gav felaktiga impulser. Dessutom har jag varit ovanligt sysslolös idag och då kan ju tid även läggas på det till synes meningslösa.

Apropå mörker och ljus: - En enda solstråle är nog för att driva bort många skuggor.

P S Vad jag inte förstår är varför mitt förnamn och efternamn efter layoutförändringen avstavas bredvid bilden längst upp till höger på startsidan. Dessutom, förnamnet efter 4 bokstäver, efternamnet efter 5.
Som alltid när det gäller datorer så är förklaringen antagligen alltför enkel och IT-specifik för att jag ska förstå. Sånt har jag fått lära mig leva med.

Knarkvåldet i Mexico bara ökar

Jag har i tidigare inlägg berört det absurda narkotikakriget i Mexico. Inget tyder på någon förbättring. Snarare synes en upptrappning ske.Knarkkriget skördade 2008 5.000 människoliv, 2009 dödades 9.000 och hittills i år 7.000. Var ska denna galenskap sluta och fram för allt, vad kan göras för att hejda denna utveckling?

USA har på olika sätt hjälpt Mexico i knarkkriget, bl. a. har Mexico fått ekonomiskt stöd för att ska kunna köpa helikoptrar att använda i jakten på knarksmugglarna. Samtidigt är det ett stort problem att just USA är en stor marknad för narkotikan liksom det faktum att vapen går i motsatt riktning då 90% av de vapen som beslagtas i Mexico kommer från USA.

Ja, som synes är detta ingen enkel ekvation att lösa. Att hoppas på att människor kommer till insikt och att denna dårskap vänds till klokskap är kanske att hoppas för mycket.