Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 20 december 2010

Regeringen slår på de som redan ligger

Regeringen fortsätter sin människofientliga inriktning när det gäller personer som inte faller inom ramen för den "normala" och arbetsföra medborgaren. Nu stramar man ytterligare åt reglerna för att få p-tillstånd för handikappade. Ett utmärkt sätt att ytterligare marginalisera och isolera redan utsatta människor.
Vad tänker regeringen med och på? Inte tänker dom. Jo, på arbetslinjen. Är du inte heltidsarbetande och därmed fullvärdig medborgare så har du inget samhällsvärde.

Jag mår illa.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd säger till ”Rapport” att hon inte ser någon anledning att se över reglerna.

Se där, en nyrekryterad minister som har empatisaknad som "merit" i sin CV.