Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 14 januari 2013

Nya tider

En tågförsening är inte längre vad den varit. Allt under 15 minuters försening är inte längre en tågförsening. Ur led är tiden.

Ur spår!