Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 8 maj 2014

När löften övergår i svek


Bild som visar Nationella vårdgarantin
Falsk marknadsföring.
 
Med det höstliknande väder som nu råder så har jag inget att skriva om prunkande växtlighet i trädgården eller ljuvliga måltider i växthuset. Därför blir dagens inlägg av missnöjes- och klagomålskaraktär. Inget jag eg. gillar att skriva om, men det kan vara värt några rader att uppmärksamma en av samhällets många bluffar och svek.  Inte sällan är det sådant som ansvariga politiker gärna framhåller som både unikt och framgångsrikt. Inte minst i dessa valdebatternas tider blir jag uppmärksammad på diskrepansen mellan vad som sägs och utlovas  och vad som sedan de facto utförs.
 
Det finns något som heter vårdgaranti (se skissen ovan), en lagstadgad del av hälso- och sjukvårdslagen som infördes 2005-11-01 och som bl. a. innebär att jag som patient ska vara garanterad besök eller behandling inom 90 dagar.
 
Den 10 juli i fjol skrev min läkare på vårdcentralen en remiss till specialistläkare på USÖ, universitetssjukhuset Örebro. Bara några dagar senare fick jag ett brev från aktuell mottagning på USÖ där det nogsamt informerades om att jag inom 90 dagar skulle kallas till läkarbesök. Bra tänkte jag, då fungerar systemet  och jag kan få hjälp och besked och inte behöva gå omkring och fundera.
 
Den 17 september ringde jag för att höra när jag skulle få tid då de 90 dagarna  skulle vara till ända den 8 oktober. Fick då ett raskt svar att jag nog inte skulle kallas före årsskiftet.  90 dagar hade plötsligt förvandlats till minst 174. Nu har årsskiftet passerats med god marginal och jag har fortfarande inte fått någon kallelse. Efter 302 dagar.  Så var det med den garantin. 
 
Garanti=  säkerhet, trygghet, löfte, utfästelse, försäkran. 
Varför används ordet garanti i detta sammanhang?
 
Det skulle vara mera passande med lotteri.
Lotteri= slump, hasard, vågspel, chansning.

På idéstadiet kan mycket te sig idealiskt, men för att ideer ska kunna omsättas till verklighet så krävs ofta mera än bara tankar och planer. T ex en förändrad organisation och/eller förstärkta resurser etc. Annars riskerar allt att endast bli tomma ord och ett önsketänkande.

Något som av samhället framställs som en garanti jämställer jag med att jag fått ett löfte. Ett löfte om att vad garantin lovar det kan jag oxå förvänta mig.
 
Jag hittade några väl valda ord om löften som jag sedan filat lite på. Det blev riktigt tänkvärt tycker jag och fullt applicerbart på vårdgarantin som den ter sig 8½ år efter att den infördes.
 

Om jag givit ett löfte
gör jag allt i min makt
för att hålla det
 
Det är en avgörande faktor
för nöjda medmänniskor och
hållbara, förtroendefulla relationer
 
Om jag på förhand ser att löftet inte kan hållas,
att jag kan inte leverera det som efterfrågas eller
 förväntas, då ger jag inget löfte.

Samma sak gäller
om jag gång på gång misslyckas
med att uppfylla det givna löftet.

Då lovar jag inte samma sak igen,

för då övergår löftet i ett svek.