Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 26 januari 2012

Nordea - för vilka finns den banken?

Jag har i tidigare  inlägg  skrivit om mina dåliga erfarenheter av Nordea, Jag trodde inte jag skulle ha mera med den banken att göra efter att ha slutat som kund 2008. Nu har jag emellertid nödgats till ny kontakt eftersom jag behöver hjälpa min 86-åriga mamma, som sedan årtionden är kund i Nordea och dess föregångare, med hennes ekonomiska mellanhavande. Enkla saker i vardagen, som att betala räkningar etc. För att kunna göra detta genom deras internetbank så krävs emellertid viss utrustning och fram för allt en vilja från Nordea att lösa  min mammas problem.

Men icke, Nordea är som vanligt tondöva. Dom kräver att min mamma och jag tillsammans kommer in till hennes lokala kontor där handlingar ska undertecknas. Jag förklarar att detta inte är möjligt av följande skäl:
- Jag är sedan 11 år rörelsehindrad, bor 60 mil bort och kan sedan några år tillbaka inte ens företa en så lång resa.
-Min mamma har en nyligen inträffad bäckenfraktur , är nyss utskriven efter 1 månads sjukhusvistelse och klarar heller inte av att komma på det krävda besöket.
Kontakt med Nordea får jag endast via deras kundcenter. Beläget i Indien eller Azerbadjan? Vad vet jag.
Nordea har den lilla egenheten att dom inte sätter ut telefonnummer eller e-postadress till sina kontor. Jag som trott att tillgänglighet och service är honnörsord för all företagsverksamhet. Jag försökte igår via kundcentret bli kopplad till det aktuella kontoret men nekades detta. Kundcentret kontaktade kontoret och återkom sedan till mig med med ovanstående krav på personligt besök.
Viss skillnad mot Handelsbanken där jag numera är kund. Dom sätter inte bara ut kontaktuppgifter till kontoren, dom visar på sin hemsida  även personalen på bild med direktnummer och e-postadress till varje medarbetare.
Det föreligger en väsentlig skillnad i hur man ser på kundbemötande i dessa två banker.

Hörde nu på morgonen på nyheterna om en färsk undersökning som visar att 6 av 10 svenskar vill byta bank, men att endast 2 av dessa fullföljer sina tankar. Att vara trogen sin bank synes vara något som sitter djupt i den svenska själen. Bankvärlden åtnjuter en respekt som den tveklöst inte är värd idag.

Byt bank om du är missnöjd! Det är min uppmaning till alla. Fram för allt uppmanar jag till att byta från Nordea. Det är antagligen först när dom inga kunder har som dom kommer att förstå kundens betydelse och vilken uppgift dom har. Eller rättare sagt att dom då inte längre har någon uppgift..