Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 17 december 2008

Reinfeldts jultal till nationen-flera poliser, hårdare straff, ungdomspaket inte värt namnet

Genom att fokusera på brott och straff i sitt jultal så hjälper inte statsministern till att ingjuta hopp och framtidstro hos medborgarna. Något som vi skulle behöva i dessa bistra tider. Istället talar han till dom som tycker sig sitta på lösningen och som i sin vardag ivrigt slår på dom som redan ligger och skyller allt elände i Sverige på brottslingar och invandrare. Huvudpunkterna var följande:

  • att uppfylla löftet om 20 000 poliser
  • att "säkra" skärpningen av straffen för grova våldsbrott så att straffen blir längre, vilket betyder att kriminalvården måste få mer resurser
  • att mobilisera mer mot den grova organiserade brottsligheten
  • att få till stånd ett särskilt ungdomspaket som bland annat innebär att brott begångna av unga under 15 år ska utredas.

Snacka om ungdomspaket: vänta tills ungdomen har begått brott, då sätter vi in insatser. Puh !

Visst, brottsligheten är ett samhällsproblem att ta på största allvar men då måste strategierna vara genomtänkta och långsiktiga och inte bestå av gammal skåpmat så som: flera poliser och skärpta straff.

Vill man göra något hållbart och långsiktigt för att stävja brottsligheten så måste tidiga insatser komma till stånd. Med tidiga insatser menar inte jag att det är avgörande att man t ex ska kunna utreda brott begågna av ungdomar under 15 år. Dock kan jag hålla med om att utredning bör ske om brott nu ändå är begånget.Tidiga insatser i min mening skall vara just tidiga vilket ofta innebär att ett barn med problembeteende skall uppmärksammas och få adekvat stöd redan på dagis och i förskolan.

Det bästa exemplet på att sådana insatser skulle kunna vara verkningsfulla är om man tidigt identifierade barn och ungdomar med nueropsykiatriska funktionshinder (vanligast ADHD). Både internationella och svenska studier ( en gjord av mig själv 2003 ) har visat att 25% av fångarna på slutna anstalter har ADHD. När det gäller grova våldsbrott som givit minst 4 års fängelse så visar en studie från Kumlaanstaltens riksmottagning att andelen är över 50%. Detta är fakta att ta på största allvar.

För att nå framgång här så måste Reinfeldt antagligen först byta ut justitieminister Beatrice Ask. Hon tillhör nämligen skaran som menar att om barn tidigt uppmärksammas med t ex ADHD så är det att stämpla barnet och så får man inte göra. I min värld kallar jag det inte att stämpla utan att i tid bry sig för att förhindra framtida missbruk och kriminalitet.


Tänk så olika vi kan se på tillvaron.

Politiker, oavsett partifärg, plägar dock se kampen mot brottsligheten med samma ögon. Kom ihåg Thomas Bodströms (s) populistiska lösningsförslag om ett superfängelse efter kriminalvårdskaoset 2004.


Långsiktigt tänkande hör inte hemma i den politiska debatten. Där ska det vara snabba "lösningar" som ger nya väljare i kommande val.

Vem kan man lita på ? del. 3

Vem kan man lita på ? Den frågan tenderar bli ett stående inslag i mina blogginlägg. Tråkigt ? Ja visst, men jag reflekterar ju över verkligheten som tyvärr ser ut så här idag.

Bernard Madoff, tidigare ordförande för Nasdaqbörsen i New York, har försnillat mellan 24 och 50 miljarder dollar
Det var inte de amerikanska myndigheterna med SEC i täten – SEC är en motsvarighet till Finansinspektionen – som av egen maskin avslöjade Bernard Madoffs häpnadsväckande bedrägeri. Istället var det Madoffs två söner som gick till polisen sedan pappan hade berättat för dem att spelet var slut och att verksamheten egentligen var en enda stor lögn. När placerare ville ta ut miljarder kunde skenet inte längre upprätthållas.

Varje dag så får sig min tro på människor och vår samhällsbyggnad en rejäl knäck.
Hur är en svindel som denna möjlig i dagens välkontrollerade samhälle ?
Kan det vara så enkelt att USA är osundhetens vagga och att allsköns skumrask frodas i detta möjligheternas rike ?
Barack Obama har en del att bita i. George Bush måste väl i nuläget vara rätt nöjd med att bara bli utsatt för flygande skor i Irak.