Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 26 april 2010

FavoritplatserNär Nelson intar favoriplatsen i glasverandan och ligger där och lapar sol så passar Buddha på att låna Nelsons korg i köket.

VårteckenVitsippor som breder ut sig i skogen och städning av växthuset. Ja, det är några säkra vårtecken som skänker hopp om allt mera utomhusvistelse för oss alla. En befrielse inte minst för Buddha och mig själv eftersom den bistra vintern tvingade oss till 4 månaders innevistelse. Det tar vi igen med råge det närmaste halvåret.