Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 27 mars 2012

Akta dig för SOS Alarm


Många är de exempel under senare tid som tyder på att SOS Alarm helt missuppfattat sin uppgift.
Idag läser jag om ytterligare en händelse där en person nekats hjälp och senare avlidit.

Det motsäger starkt det man skriver på sin hemsida ;
"SOS Alarm har en stark företagsidentitet som utgår från vår mission att arbeta för ett tryggare samhälle".
Fan trot.