Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 27 augusti 2009

Beredskapsjobb, varför bara i kristider ?

I går presenterade regeringsalliansen en stor utbildnings- och arbetsmarknadssatsning. Viktigast – vid sidan om 10 000 nya högskoleplatser – är 40 000 aktiveringsplatser för arbetslösa i staten, i kommunen eller hos ideella organisationer. För att de ska behålla kontakten med arbetslivet ska de jobba med miljö, skogsvård, kulturarvet, omsorg och skola.
Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) fick satsningen att låta som något från 1930-talets krisår:
– Det är skogsröjningar och insatser i offentliga verksamheter, klassiska beredskapsarbeten i en konjunktur där de behövs, sa han.
Näringsminister Maud Olofsson (C) :
– Det kan vara att röja upp diken för att få bättre utsikt, miljöåtgärder för att få bättre vattenmiljö, det kan vara att rusta gamla lokaler som vi ändå vill ha kvar i vårt samhälle. Men det kan också vara rastvakter på skolan.

Vad jag inte förstår är att arbetsinsatser som ovan nämnda bara bedöms behövas i kristider. Behovet är minst lika stort i goda tider då vi människor har en tendens att njuta av det goda men strunta i vår omgivning. När vi mår som bäst så skräpar vi ner som mest. När allt går på räls, ja då ser vi sällan värdet av gamla klassiska byggnader och miljöer.
Rastvakter i skolan är ännu ett utmärkt exempel på ett behov som alltid finns, oavsett konjunkturläget. I goda tider när mobiltelefontätheten är som störst bland eleverna och mobbingen som mest utbredd, ja då borde väl medmänniskonärvaron vara som nödvändigast.

Förstasidesnyhet ? Nej, inte ens i lokaltidningen

Riksdagsledamoten Johan Pehrson från Örebro har åkt fast i trafiken – igen. Vid en poliskontroll i Örebro på onsdagskvällen fastställdes att Pehrson (FP) körde sin bil i 60 km/h på en 50-väg. Pehrson fick därför en ordningsbot på 2 000 kronor.
Nerikes Allehanda slår på stora trumman i sin nätupplaga och redovisar denna händelse som huvudnyheten för dagen.
Nog borde det finnas viktigare nyheter att redovisa även om Sverige går på lågvarv så här första dagarna efter sommarsemetern. Den enda reaktion det framkallar hos mig är att det blivit dyrt att köra för fort och att jag antagligen har en massa tur då jag klarar mig. Utan att vara en notorisk fortkörare så kan jag nog ändå beslå mig själv med att stundom ha passerat gällande fartgräns med 5-10 km/h.
Tack ändå NA för påminnelsen. Nu kommer jag att vara ännu mera försiktig vid bilkörning. I vart fall de närmaste dagarna. Som tur är så framför jag för det mesta mitt specialanpassade fordon på småvägar här ute på landet och eftersom maxhastigheten för detta fordon är 25 km/h så känner jag mig immun mot hastighetsöverträdelser.
Var rädda om varandra i trafiken! Också.