Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 11 september 2013

11 september

Nine eleven. För alltid inristat.


Idag har Dagny namnsdag och det är en ny dag. Dagny, ny Dag. Med nya händelser.

Varje datum torde  ha någon mer eller mindre känd historisk händelse kopplad till sig. Såväl glada som tråkiga händelser. Just nu kommer jag dock bara på tre tråkiga händelser kopplade till dagens datum. Händelser som på olika sätt påverkat och förändrat vår värld.
  • Militärkuppen i Chile den 11 september 1973.
  • Terroristattackerna i USA den 11 september 2001.
  • Anna Lindh avlider den 11 september 2003.
Vad vill jag då ha sagt med detta? Inget särskilt, jag bara rannsakade mitt minne. Sedan kan man ju alltid fundera över vad som varit annorlunda om dessa händelser inte ägt rum.
Vad händer då idag? Ja, det vet vi i morgon.

Här på Getingstorp fortsätter arbetet med att lägga trädgården till vintervila.

D  påbörjade igår arbetet med att låta trädgården
till vila. Drivbänkar förbereds för nästa säsong och
växthuset  städas ur.