Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 18 augusti 2010

Bodström vs Ask - ett lågvattenmärke

Tittade nu på morgonen på SVT och en kort debatt mellan Tomas Bodström och Beatrice Ask. Dom skulle klargöra vad dom vill göra för en effektivare brottsbekämpning.
Ja, inte blev jag mycket klokare av deras käbblande i munnen på varandra. Det enda som står klart är att dom tycker olika och det synes dom båda tycka ha ett värde i sig. Det enda som klargjordes var att Bodström och de rödgröna i första hand vill ha organisatoriska förändringar av polisen till stånd medan Ask och Alliansen mera vill se över verksamheten och förbättra denna. Jaha, och sen då.

Det blir allt mera uppenbart i dagens politiska debatt att det inte i första hand gäller att komma med egna goda förslag utan att så mycket som bara är möjligt misskreditera motståndaren. Det vill säga ett beteende som jag som individ försöker fjärma mig från. Vill jag ha en förändring till stånd i mitt liv så måste jag själv göra något för att nå därhän. Att bara klaga på omgivningen och att ingen gör något för mig är föga framgångsrikt. Dessutom ett oerhört slöseri med den egna energin.