Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 1 oktober 2009

Försäkringskassan utmärker sig igen

"Regler är regler". Det är uppenbarligen Försäkringskassans mantra. Denna gång exemplifierat med att man tvingar på en pensionerad kvinna från Ängelholm äldreförsörjningsstöd med 50 öre per månad. Detta trots att kvinnan begärt att få slippa utbetalningen. För att "förenkla" det hela så utbetalar man varannan månad för att komma upp i krontal. Jag undrar vad utbetalningen kostar att administrera.

– Regler är regler. Det ska inte finnas någon lägstanivå för äldreförsörjningsstödet, så om det bara rör sig om en krona ska pengarna betalas ut, säger Richard Wirenius på Försäkringskassans huvudkontor.

HJÄLP ! Lägg snarast ner Försäkringskassan som fördärvar och förgiftar både sina anställda och sina kunder.