Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 22 juni 2010

Osmart hemligstämpel

Att hemligstämpla utredningen när förre länspolismästaren Göran Lindberg åtalas är ett sällsynt korkat beslut. Detta skapar bara nya spekulationer om att makthavarna alltid håller varandra om ryggen. Åklagaren Håkan Roswall verkar helt ha tappat fotfästet då han dessutom bestämt sig för att inte prata med media när han lämnar in sin utredning. Av påstådd omsorg om offren. Fabricerat nonsens.

Tomas Bodström - Gnäll(S)pik

Jag följer Tomas Bodströms blogg Bodströmsamhället och även hans övriga förehavanden via media. Jag börjar allt mera tycka att han är en gnällspik. Så sällan ser jag honom numera föra förnuftsmässiga resonemang kring politiska frågor. Jag har tyckt att han varit en klok och förnuftig man men allt mera har han blivit en politisk primadonna och gnällspik. Ofta så handlar det om angrepp på personer i det politiska motståndarlägret. Oftast är det Beatrice Ask som odugligförklaras som Justitieminister, det ämbete han själv innehaft och förstås ånyo suktar efter. Nu senast är det Carl Bildt som är måltavlan och anklagas för folkrättsbrott i Sudan under sin tid som styrelseledamot i Lundin Petroleum.

Visst, det är ett mycket allvarligt brott att anklagas för och skulle Bildt fällas så är förstås hans tid som politiker slut. Förhoppningsvis har han själv det goda omdömet att avgå om han på något sätt varit delaktig i dessa brott.

Att time out-begreppet blivit så användbart i politiska kretsar så snart det börjar blåsa lite snålt om någon politiker tycker jag är fel. Hur många kan ta time out från sitt jobb om de begått ett allvarligt misstag/brott. Nej time out har blivit ett lyxtilltag för politiker för att slippa trycket.

Att sedan politiska motståndare, som Tomas Bodström i detta fall, börjar ropa på time out ter sig enbart fånigt. Politiker ska ägna sig åt politik eller avgå. Men jag förstår att Bodström ser time out som en bra möjlighet så att han efter valet som planerat kan "gömma sig" over there en period.

Just idag gäller det väl dessutom för Socialdemokraterna att på allt sätt skyla det faktum att Moderaterna i senaste opinionsundersökningen är större än S.