Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 29 oktober 2009

Väktare i skolan - holy Moses !

Nu ropar Sveriges lärare på att skolan skall bemannas med väktare för att upprätthålla ordningen.
Jag blir matt. Vart är vi på väg ? Varför är vi alltid så benägna att ta till kraftåtgärder när eländet är ett faktum, när bollen redan varit i rullning alltför länge.

Varför förstår vi inte att allt måste börja mycket tidigare. När det gäller barn så menar jag då förstås att det goda förebyggande arbetet måste börja i familjen av föräldrarna och på dagis. Då ska vi jobba med stödjande och positivt förstärkande åtgärder i stället för att i ett senare skede ropa på repressiva åtgärder.

Har vanlig barnuppfostran blivit något fult ? Eller är det något som föräldrar inte hinner med i dagens samhälle ? I debatten förklaras inte sällan besvärliga ungdomars beteende med att föräldrarna inte hinner med sina barn till följd av för mycket jobb, inget jobb, stress, ekonomiska svårigheter, ja Gud vet vad. Är det någonsin acceptabelt att välja bort sina barn ?

Ibland får jag en känsla av att det är hårdare reglerat och kontrollerat hur vi sköter våra fjäderfän och husdjur än hur vi sköter våra barn. Är det rimligt ?

Vuxna måste också tidigt våga uppmärksamma barns avvikande beteenden, förstå vad detta stå för och tidigt gå in med åtgärder. Detta utan att vara rädda för att barnet "stämplas". Att tidigt notera, reagera och kanske också diagnostisera ett barns avvikande beteende är inte att stämpla. Det är att bry sig om.

Det stora flertalet elever kräver säkert inga kraftåtgärder för att hålla sig till ordningen. Den insikten har dom med sig i sin uppfostran. Men så har vi den "lilla klicken" (som växer?) som är ett gissel för både sig själva och sin omgivning. Dom eleverna utgjorde antagligen ett gissel för sin omgivning redan på dagisnivån men ingen reagerade / brydde sig. Då var dom små och fortfarande hanterliga och vuxenvärlden kunde stå ut till dess barnet övergick till nästa skolnivå. Då var ju problemet borta, om än någon annans.

Hur länge ska detta få fortgå ?

onsdag 28 oktober 2009

okunskap och dumhet är ingen lyckad kombination

En rektor i Skåne har hamnat i välförtjänt blåsväder.

I en lokal gratistidning i Staffanstorp kåserar han över olika funktionsnedsättningar.

Enligt rektorn är bland annat dyslexi, anorexi och ADHD påhittade funktionshinder.

Att påstå att rektorn kåserar är att tillskriva denne missnöjesyttrare alltför mycket. Raljerar är det rätta ordet.
Läser du hans s. k. kåseri i gratistidningen Spegeln så kan konstateras att han är missnöjd med det mesta här i tillvaron. Därtill förstås direkt olämplig som skolledare när han torgför dylikt trams.

Vad är det för epidemi som frodas i Skåne ?

söndag 25 oktober 2009

Kriminalvårdens eviga rundgång

Så var det då dags igen. Fängelser och häkten läggs ner och pågående planer på nybyggnation avbryts.

Aldrig synes Kriminalvården komma i takt med sina planer att definitivt få avrusta 1800-talsbeståndet av fängelser och även otidsenliga häkten och samtidigt få ersätta dessa ålderstigna lokaler med nya ändamålsenliga. Ett avgörande skäl till att tilldelade pengar inte räcker för att realisera det nödvändiga moderna lokalbeståndet är förstås att de gigantiska säkerhetssatsningarna efter katastrofåret 2004 också innebär gigantiska kostnader.

Den förra regeringen med justitieminister Tomas Bodström som ivrig påskyndare bär därmed det tunga politiska ansvaret för att Kriminalvården ännu en gång tvingas stoppa nödvändiga nybyggnationer. Situationen hade dock kunnat vara än värre om Tomas Bodström fått gehör för sina ideer om ett helt nytt superfängelse.

lördag 17 oktober 2009

Lekebergs kommun - föredöme och föregångare


I dagens Nerikes Allehanda står att läsa hur Lekebergs kommun såg till mina behov som rörelsehindrad när Landstinget inte kunde se mina speciella behov som boende på landet utan bara såg sitt eget regelverk.

Jag har efter att ha bott på landet i 1½ år kunnat konstatera att livet här är oerhört mycket rikare för mig än boende i stadsmiljö. Detta trots att jag är rörelsehindrad , förlamad i min vänstra kroppshalva, efter en stroke 2001. Här ute på landet kan jag vara mycket mera delaktig i vardagslivet om jag bara kan få tillgång till vissa hjälpmedel. Här ute på landet kan jag LEVA, inte bara bli sittande i en lägenhet som i stan där det blev stopp när jag kom ut på trottoaren. Längre kunde jag inte ta mig på egen hand.

Tyvärr är det så att fordon för rörelsehindrade i allt väsentligt är anpassade till stadsmiljö med asfaltsunderlag. Tanken är att man som rörelsehindrad ska kunna förflytta sig på egen hand. Lovvärt? Ja visst, men alla rörelsehindrade är inte likadana som individer och har olika typer av rörelsehinder och därmed olika behov. Jag kan använda min högra arm/hand och mitt högra ben och har tränat upp min förmåga så att jag kan gå en kortare sträcka med käpp.
Mentalt och intellektuellt är jag i samma goda skick som före min stroke, ja i vissa avseenden ännu bättre. Jag arbetar fortfarande och har genom en bra och förstående arbetsgivare, Kriminalvården, givits möjlighet att arbeta med hemmet som bas. De förmågor jag har vill jag förstås se till att behålla och om möjligt utveckla för att kunna fortsätta leva ett rikt liv. Jag vill också , så långt det är möjligt, vara delaktig i vardagsarbetet här hemma.
Några exempel:
-Jag vill kunna hjälpa min fru i trädgårdsarbetet, sysslor som vi båda älskar. Krukor, redskap, jordsäckar och annat som skall förflyttas kan jag nu med min nya elbil ombesörja transporter med.
- Jag vill kunna följa med min fru på en långpromenad med Nelson.
- Jag vill kunna åka och hälsa på en granne i byn.
- Jag vill kunna ta en tur med barnbarnen Erik och Alice när dom är på besök.
Kort sagt, jag vill göra allt som bara är möjligt.

Tack vare att Lekebergs kommun har ett öppet sinnelag i dessa frågor så har nu mitt fordonsbehov lösts på bästa sätt. Jag vill i detta sammanhang generellt lyfta fram Lekeberg som en kommun som värnar sina invånare. Aldrig har jag i mina kontakter med företrädare för kommunen känt mig reducerad till ett ärendenummer i kommunens diarium, utan alltid har jag blivit väl bemött och känt mig respekterad som både individ och människa. En eloge till Lekebergs kommun som lever upp till sin slogan " Lekeberg, lika trevligt som det låter". Ett särskilt tack till arbetsterapeut Annika Friberg, förvaltningschef Anna-Karin Bergstén och ordföranden i vård- och omsorgsnämnden Gösta Jedberger (kd).

onsdag 14 oktober 2009

F R A = Few Right Answers

Pinsamt att ledamöterna i riksdagens försvarsutskott visar sig vara så okunniga om FRA-lagen, dom som förväntas kunna mest. Svenska Dagbladets utfrågning ger försvarsutskottet ett skrämmande underbetyg. 5 frågor om FRA-lagen till varje ledamot skulle vid full pott givit 80 rätta svar. Resultatet blev 39 rätta svar, alltså mindre än 50%! 3 ledamöter vägrade att svara ???
Hur ser det ut med övriga riksdagsledamöter ? Ja, hur ser det över huvud taget ut i Sveriges Riksdag. Dåligt ställt med både arbetsmoral och kunskap om man tar del av några av medias aktuella granskningar.

tisdag 13 oktober 2009

Fredspriset falnar när Obama rustar upp

Obama har gått med på att sända ytterligare 13 000 soldater till Afghanistan, förutom de 21 000 som han offentligt tillkännagav skulle skickas dit i mars,
Den ökning som Obama godkänt innebar att de amerikanska styrkorna i Irak och Afghanistan blir större än under höjdpunkten i Irak i slutet av 2007 och början av 2008.

I början av oktober i år fanns 65 000 amerikaner i Afghanistan och 124 000 i Irak jämfört med 26 000 respektive 160 000 under George W Bushs extrasatsning 2007-08 enligt Washington Post.

Bush satsade hårt på Irakkriget. Är det så illa att en amerikansk president måste ha "sitt eget" krig.
I vart fall känns fredspriset rejält devalverat om man nu vill vara trogen Alfred Nobels testamente där skrevs att fredspriset skulle tilldelas den person "som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser".
Ja visst, skrivningen står fri för olika tolkningar men andemeningen kan väl ändå bara vara en.

måndag 12 oktober 2009

Henke som förbundskapten. Ja, varför inte ?

Att utse Henrik Larsson till förbundskapten vore onekligen att tänka nytt. Nåt som landslaget verkligen behöver i nuläget. Nu finns förstås en massa formella krav i vägen då Henke inte gått de tränarutbildningar som krävs. Å andra sidan har han en genuin utbildning genom att han spelat fotboll på toppnivå i två decennier.Lagrell vågar väl inte, eller är det dags för honom att äntligen att visa några andra färger än grått och beige ? Det gäller att agera snabbt annars är nog Henke förlorad för svensk fotboll. Det torde finnas andra intressenter, Celtic t ex.

fredag 9 oktober 2009

"Inlåst", en dålig idé och en usel produktion

Jag var kritisk till iden med "Inlåst" redan när jag i våras fick vetskap om planerna på denna serie om unga brottsligar. Läs mina tidigare inlägg den 18 april och den 2 oktober.
Efter att nu också ha sett ett avsnitt, gårdagens avsnitt 2, så tycker jag dessutom att det är en riktigt usel produktion.
Förvisso är en fängelsetillvaro ingen höjdartillvaro men det här liknade mest en hafsig lekstuga med en föga genomtänkt strategi för hur denna "såpa" skulle kunna leda ungdomar in på den "rätta vägen".
Det enda tänkvärda igår var killen som var en fena på att sortera spik. Han hade i alla fall en genomtänkt strategi för sitt sorterande. Rätt använt kan det bära långt.

onsdag 7 oktober 2009

Gubbsjuke David Letterman

TV-ikonen David Letterman verkar ha sin alldeles egen syn på syftet med praktikanter och har vid ett flertal tillfällen använt sina kvinnliga praktikanter för sin egen kroppsliga njutning. Är någon förvånad ? Tre av giganterna i talkshowbranschen, David Letterman, Jay Leno och Conan O’Brien, visar alla i sina shower att dom mer än gärna håller till under bältet när dom väljer ämnen att dryfta med sina gäster. Så varför skulle då inte deras fantasier få utlopp i verkligheten. Det är dags att plocka ner dessa självutnämnda machomän? till det dom verkligen är, streckgubbar. Ja, i vart fall Letterman är i mina ögon en gubbsjuk ynkrygg som nu dessutom använder sin talk show till att försöka putsa upp sin kam igen och böna och be sin hustru om ursäkt. Vart tar tittarsiffrorna vägen, spikrakt uppåt eller neråt ?
Ja, det kan man aldrig veta i det obegripliga landet USA där väl t o m moralens väktare, som är många, kan tycka att Lettermans erotiska äventyr är ok.

fredag 2 oktober 2009

"Inlåst" i TV4, jag gillar inte upplägget.

Missade gårdagens inledande program i serien "Inlåst" på TV4. Därför vet jag inte om de kritiska synpunkter jag nedtecknade den 18 april i år, när jag första gången hörde talas om programidén, kan vara riktiga eller om serien kan bli den tankeställare för ungdomar på glid som sägs eftersträvas. Jag tror dock inte på avskräckandemetoder som ett gångbart sätt att få unga kriminella att bryta med sitt kriminella liv. Min grundinställning är att man ska motiveras till något , inte skrämmas från något. Det alla måste förstå , ta till sig och jobba efter är vikten av förebyggande åtgärder.

Barn och ungdomar behöver tidigt stöd när dom visar upp ett avvikande beteende. Redan på dagisnivå om så är.Viktigt att ha klart för sig är dock att ett barns avvikande beteende inte alltid behöver vara ett problem som leder till brottslighet eller andra svårigheter i livet. Ett s. k. avvikande beteende kan likväl vara en tillgång och något som barnet ska uppmuntras till att utveckla på rätt sätt. Ett bra exempel i dessa sammanhang är barn med ADHD som oftast betraktas som störande,impulsiva, oroliga och som ett gissel för sin omgivning. Det vi ofta inte noterar är att dessa barn också har förmågor som rätt använda kan bli en tillgång i stället för en belastning.

Bara genom att byta ut orden störande, impulsiv, orolig mot orden spontan, påhittig, kreativ så ser vi genast möjligheter i stället för hinder.

Jag ska följa nästa avsnitt av "Inlåst" för att bedöma om jag har anledning att ändra detta som jag skrev den 18 april:
TV-såpa om ungdomar i fängelse. Hjälp !
Ett svenskt produktionsbolag vill sätta kriminella tonårskillar i fängelse i tolv dygn.
Tv-programmet med arbetsnamnet ”Ungdomsprojektet” är tänkt att sändas i TV4 i höst.
Just nu letas deltagare i Malmö. Totalt söker man nu åtta killar mellan 16 och 17 år som redan slagit in på den kriminella banan.
Programidén beskrivs som att åtta unga kriminella utan tidigare erfarenhet av fängelsestraff kommer att spärras in under tolv dygn.
Meningen är att de "på så sätt lära sig vad det innebär att få sin frihet berövad" och att "Vistelsen blir ett tydligt wake up call och förhoppningsvis även en vändpunkt".
Såväl psykologer som före detta kriminella ska medverka i programmet.
Deras uppgift blir att försöka hjälpa deltagarna att ändra sin kriminella livsstil.

Med vetskap om hur TV-såpor brukar arta sig så oroar mig detta upplägg. Avsikten må vara aldrig så god. Jag har mera än 30 års erfarenhet av arbete med ungdomar i fängelse och tror inte för ett ögonblick på att en TV-såpa blir det s. k. "wake upp call" man säger sig vara ute efter. Ungdomar behöver inte lära sig hur det är att vara frihetsberövade utan de behöver lära sig hur man på bästa sätt använder den frihet man har. Hur många misslyckade vuxna "kändisar" har inte TV-såpavärlden skapat. Tillåt inte att det nu också skapas 16-åriga fängelsehjältar och "förebilder". Hela programiden andas cynism och pengahunger.

Varför inte i stället göra en TV-serie om svenska bonusdirektörer som får sitta i fängelse för att få hjälp att ändra sin giriga livsstil så får vi se om det fungerar som ett "wake up call".

Allsvensk soppa

GAIS har i ett antal matcher använt en spelare, målsprutan Wanderson, som saknat arbetstillstånd vilket skapat debatt så här i Allsvenskans slutskede. Inte minst är det klubbar som riskerar nedflyttning som vädrar morgonluft om man förlorat poäng mot GAIS.
Med dagens moderna teknik borde problemet varit enkelt att lösa. När de allsvenska klubbarna lämnar in sin laguppställningen inför match görs det via det internetbaserade systemet Fogis (fotbollens gemensamma informationssystem). Om en spelare saknar speltillstånd, till exempel för att övergångshandlingar inte är inskickade i tid, säger systemet ifrån och spelaren kan inte bli uttagen till matchen.

Så borde det också fungera om en spelare saknar arbetstillstånd. Eller hur ?
Som vanligt i dessa lägen så skyller ansvariga på varandra. Klubbarna på Svenska fotbollsförbundet och vice versa.
Jag tycker förvisso att varje klubb har ett ansvar men eftersom SFF ansvarar för Allsvenskan så ska dom också ta det yttersta ansvaret. Skapar man regler måste man också ha ett fungerande kontrollsystem.
Ta av slipsen och jobba Lagrell!

torsdag 1 oktober 2009

Försäkringskassan utmärker sig igen

"Regler är regler". Det är uppenbarligen Försäkringskassans mantra. Denna gång exemplifierat med att man tvingar på en pensionerad kvinna från Ängelholm äldreförsörjningsstöd med 50 öre per månad. Detta trots att kvinnan begärt att få slippa utbetalningen. För att "förenkla" det hela så utbetalar man varannan månad för att komma upp i krontal. Jag undrar vad utbetalningen kostar att administrera.

– Regler är regler. Det ska inte finnas någon lägstanivå för äldreförsörjningsstödet, så om det bara rör sig om en krona ska pengarna betalas ut, säger Richard Wirenius på Försäkringskassans huvudkontor.

HJÄLP ! Lägg snarast ner Försäkringskassan som fördärvar och förgiftar både sina anställda och sina kunder.