Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 1 juni 2010

Bedrövligt av Örebro kommun

Den 29 maj skrev jag ett inlägg om utbrett fusk i offentlig förvaltning.

Nerikes Allehanda har under en tid granskat hur det står till i Örebro kommuns fastighetsavdelning KFÖ. När jag läser hur överslätande ansvariga, såväl tjänstemän som politiker, uttalar sig om upphandlingsfrågor och Lagen om offentlig upphandling så är det inte konstigt om min rubrik den 29 maj faktiskt återspeglar verkligheten.
Trots att det bl. a. påvisats att:

-de bryter mot egna avtal och gynnar företag med högre priser
-de köper av företag som kommunen inte har avtal med.
-de gör muntliga beställningar som inte går att spåra.
-de godkänner fakturor utan underlag.
så är vare sig ansvariga chefer eller ansvarig politiker särskilt oroade utan tar det mesta med en klackspark.

Hannah Ljung (M), ordförande i fastighetsnämnden säger apropå ovanstående felaktigheter: " jag har inga synpunkter på det".Häpnadsväckande. Hon bär ta sig en ordentlig funderare på varför hon är förtroendevald.

Lars Jansson, chef för byggadministrationen på KFÖ intar en lika bekymmerslös inställning. Att de bryter mot Lgen om offentlig upphandling rättfärdigar han med detta uttalande: "Problemet är att det är ganska dyrt att göra upphandlingar. Det tar tid och det är så mycket papper att ta fram". Vidare säger han: "Vi vill hålla oss till lagen, men hinner inte göra en upphandling. Alla har så bråttom". Häpnadsväckande även detta.

Att tjänstemän attesterar sina egna fakturor är det heller ingen av de ansvariga som upprörs över.

Att Lagen om offentlig upphandling är snårig och inte underlättar snabbhet i upphandlingsprocessen vet jag av egen erfarenhet. Dock kan man inte av bara det skälet fortsätta att göra systematiskt fel. Det blir inte mera rätt bara för att man fortsätter att göra fel oaktat hur väl grundade förklaringar man har till sitt försvar.

Det går att besegra Försäkringskassan

I denna artikel ges ett exempel på att Försäkringskassan går att besegra.

Det är egentligen sjukt att behöva tala i termer av besegra när det gäller en medborgares mellanhavanden med Försäkringskassan. Tyvärr har det gått så långt så att du som sjuk inte kan påräkna stöd och hjälp från Försäkringskassan utan du ska vara beredd på strid. Hur många orkar med det?

Skamligt är ordet för att beskriva Försäkringskassans tolkning av de redan människofientliga sjukförsäkringsreglerna personifierade av socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (M) och Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (M).

Det är väl inte en slump att M-företrädare innehar just dessa poster. Moderaterna har aldrig varit särskilt duktiga på att förstå enskilda människors särskilda behov. M lever ju efter devisen "den starke överlever alltid" och den sjuke är som bekant inte alltid så stark. M en, lite svinn får man räkna med.