Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 1 mars 2013

USA:s stålbad närmar sig

Exempel på en icke lösningsfokuserad besättning.


Så är då dagen kommen då våldsamma nedskärningar kommer att ske i den amerikanska budgeten. Totalt handlar det om nedskärningar på, i vart fall för mig,  obegripliga nivåer. Allt p g a att Demokrater och Republikaner inte kan komma överens. "Politik är att vilja" sade Olof Palme. Ett uttalande som inte är svårt att instämma i. Att vilja i politiken betyder bland annat att vilja ta ansvar vilket inte sällan innebär att man både måste "ge och ta". Kompromissa kallas det visst. Något som USA:s båda politiska block uppenbarligen vare sig vill eller klarar av att göra. Där vill man bara ta ansvar om allt blir exakt som "jag vill". Lite sandlådementalitet vilar över en sådan inställning.