Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 30 juni 2010

Spretande debatt om svenska män och sexköp

Förre polischefen Göran Lindberg har blivit föremål för olika experter att försöka förklara hans och svenska mäns sexuella beteende. Vad nu dessa två mansbilder kan ha att göra med varandra.Professor Martin Grann gick härom dagen ut med påståenden som stödjer en undersökning som pekar ut var 6:e svensk man som sexköpare. Nu motsägs hans beskrivning av den svenske mannen av Jari Kuosmanen, Lektor i socialt arbete och mansforskare .
Läser man de två artiklar jag här länkar till så kan man gott påstå att debatten spretar.
Inget konstigt med detta kanske. Experter står ofta för ytterligheter och massmedias uppgift är ju bl. a. att spegla området i sin helhet och ge liv åt debatten. Som så ofta i livet, det är inte så enkelt som rätt eller fel, vitt eller svart. Detta faktum är kanske den bästa lärdomen vi kan dra av den pågående debatten. Liksom faran av att ha förutbestämda bilder av hur en brottsling ser ut. Brottslingar kan finnas i alla läger, ibland där man minst anar.

ADHD i Almedalen

Läser i dagens ST Press en artikel om statliga myndigheters allt mera frekventa medverkan i Almedalsveckan. Särskilt gläder mig att läsa att Kriminalvården medverkar och bl. a. ska presentera sin behandlingsverksamhet för fångar med ADHD.En behandlingsverksamhet som inte skulle funnits om jag inte tillsammans med mitt nätverk stridit för dessa frågor sedan 2001.

Det känns rätt bra att i min situation kunna konstatera att det arbete jag bedrivit efter min stroke 2001 faktiskt gjort avtryck i Kriminalvårdens verksamhet.
Senast i inlägg den 15 mars 2010 berörde jag Kriminalvårdens och mitt nätverks banbrytande arbete på ADHD-området.

Som funktionshindrad och ensamarbetande från hemmet så kan man göra insatser som faktiskt gör skillnad. Det är jag både glad och stolt över.

ST Press skulle också i detta sammanhang kunnat prisa sig själva då ST genom ST inom Kriminalvården och dess ordförande Per Sunneborn varit min solidaste stöttepelare i detta arbete.