Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 10 september 2009

USA "hjälper till" att förstå kulturskillnader

Att få läkarvård utan att bli ruinerad är en självklarhet nästan överallt i västvärlden.
Utom i USA.
47 miljoner amerikaner - en av sex - saknar sjukförsäkring.

De har antingen inte råd att uppsöka läkare, tvingas ta banklån eller vänta till de är så akut sjuka att vården måste ta hand om dem. På sitt sätt en skandal i ett så rikt land.

Problemet är att 250 miljoner amerikaner trots allt har sjukförsäkring. De flesta via sin arbetsgivare. De har tillgång till bra sjukvård även om kostnaden hela tiden stiger.
En statlig försäkring får de konservativa att se rött. De hävdar att Obama försöker införa socialism bakvägen. Morsning och goodbye.

När jag hör detta resonemang från "möjligheternas rike" så hoppas jag att de svenskar som så ofta förfasas över andra människors / kulturers tanke- och handlingsmönster tar sitt förnuft till fånga och inser att även i västerlandets vagga så tänker man annorlunda än vi i Sverige. Vi behöver inte acceptera men väl försöka förstå och respektera. Men visst, jag har synnerligen svårt att förstå hur man resonerar i t ex sjukförsäkringsfrågan i ett så utvecklat land som USA. Saknas resurser så upprepar jag ånyo:
- Kanske finns resurser att hämta i krigsmakten, ett områden där mastodontsatsningar sällan ifrågasätts. Försvars- /krigs-budgeten uppgick 2006 till hisnande 530 miljarder dollar. Glömmas ska heller inte att USA har råd att ha närmare 2,5 miljoner invånare sittande i fängelse.