Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

söndag 5 september 2010

Regeringens brottsbekämpning, mest gammal skåpmat

Reinfeldt och Ask presenterar idag ett 10-punktsprogram för brottsbekämpning.

De två första punkterna andas USA-influens och innebär att man som vanligt börjar i fel ända, d v s när brotten redan är begångna. Dessutom är det väl så att punkterna 1 och 2, som förvisso är begripliga att dom finns med, torde kunna hanteras redan idag inom ramen för gällande lagstiftning.

Reell brottsbekämpning sker bäst genom tidiga åtgärder och ett långsiktigt tänkande. Det innebär att barn och ungdomar tidigt skall uppmärksammas och ges stöd och hjälp redan när man kan se tendenser till att de är på väg in i ett kriminellt beteende. Enda gången unga omnämns i 10-punktsprogrammet, punkterna 5 och 6, är när brott redan begåtts och ska utredas och när straffet avtjänats. Det kallar inte jag tidiga insatser.

10-punktsprogrammet andas inte något nytänkande utan är mest gammal skåpmat. Ogenomtänkt och snabbt ihoprafsat för att ändå försöka visa någon form av avsikter på området brottsbekämpning.

Tyvärr kan jag inte påstå att de rödgröna har mera att komma med på detta område, även om Tomas Bodström energiskt påstår motsatsen.

Har Försäkringskassan tankebefriats?

Läser i dagens NA (papperstidningen) en upprörande historia om en man som utförsäkrats. Arbetsförmedlingen gör en bedömning, Försäkringskassan en annan, och mitt emellan står en övergiven medborgare, enarmad efter en arbetsplatsolycka.

Förvisso har regeringen skapat det nya mera kravfyllda sjukförsäkringssystemet men det innebär ju inte att man uppmanat Försäkringskassans personal att sluta tänka.

Jag upprepar vad jag tidigare föreslagit. Avveckla Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i dess nuvarande former , slå samman de bådas uppgifter och skapa en ny myndighet.