Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 17 mars 2017

Nu börjar det

Det går åt ansenliga mängder jordförbättringsjord, planteringsjord etc. varje år vid den här tiden. När det denna vecka på Granngården bjöds extrapris så passade D förstås på. Det blev två vändor med 30 säckar varje gång i Jeepen. Alltså totalt 60 säckar. D kommer nog att vara rätt mör i kroppen i helgen efter allt lyftande, bärande och grävande. Och det här är bara början. Som väl är så kommer vi att rikligt belönas för hennes insatser.
Vad gör Jeepen där?
Urlastning pågår.
Vartefter säckarna töms ska det grävas och jorden vändas.
Osborne gör alltid matte sällskap i trädgården.