Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

lördag 10 juli 2010

Maktens män och sex - vem kan man lita på ?

Förre polischefen Göran Lindberg och nu förre arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin.Vem blir näste man i maktens korridorer att falla på sitt förvridna sexuella beteende ?
Många som darrar nu månne?
Visst känns det olustigt att män i sådana maktpositioner totallurar hela sin omgivning.