Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 26 november 2008

Tidiga insatser - en lysande investering

Jag berörde i gårdagens inlägg rubricerade ämne. Jag läser i dagens Nerikes Allehanda ett reportage om ungdomsbrottslighet. Ånyo stärks jag i min tro att tidiga insatser är den bästa vägen att gå för att förhindra att unga hamnar snett i livet och satsar på en kriminell karriär.

Inte minst i dagens läge, med en skrämmande stor arbetslöshet / sysslolöshet bland ungdomar, är en kriminell karriär ett högst konkurrenskraftigt och medvetet karriärval.

- Ju längre tid man får utveckla ett beteende desto längre tid tar det att arbeta bort det sedan, säger Anna-Karin Andershed, forskare vid Örebro universitet.Forskning visar att det är större risk att man blir kriminell senare i livet ju yngre man är när man börjar med brott.

- Ungefär två av tre vuxna kriminella som sitter på anstalt har debuterat tidigt med problembeteende, säger Henrik Andershed som är forskare vid Örebro universitet.

All expertis som uttalar sig förordar tidiga insatser. Så gör också politiker och andra i styrande ställning. Lika fullt händer alldeles för lite. Vi fortsätter på den inslagna linjen och "väntar och ser " Vad är det vi ser ? Jo, att allt flera ungdomar misslyckas till hiskeliga kostnader för samhället och till oerhört lidande för den unge själv, dennes familj och inte minst alla brottsoffer.

Jag har under många år pekat på att de faktiska kostnaderna för uteblivna insatser är betydligt högre än vad som ofta sagts. En insats i unga år, under skoltiden, på t ex 0,5-1 miljon kronor är en mycket god investering. Om denna insats uteblir så kan den unge vid en kriminell utveckling redan vid 20 års ålder ha kostat samhället 10-20 miljoner.

Vad väntar vi på ? Varför är det så svårt att göra det rätta ?