Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 6 april 2011

Klockan klämtar även för Maud Olofsson

Så är då ännu en partiledare på fallrepet. Nu höjs röster inom Centern att Maud Olofsson ska träda tillbaka.

Jag är benägen att hålla med, hon börjar bli förbrukad. Hennes mest minnesvärda insats , sammansvetsandet av Alliansen i badtunnan i Högfors, är nu passé och det behövs nya krafter om Centern ska överleva ytterligare ett val. Dessutom har hon väl i sanningens namn inte gjort några större avtryck som näringsminister. Elbolagen har hon suttit i knät på för att inte tala om bonusersättningarna i de statliga bolagen som tidigare var hennes ansvarsområe.

Det verkar vara lite av en naturkraft, detta att partiledare förbrukas med tiden. Inget märkligt i detta i o f s. Med dagens samhälle, i ständigt rasande snabb utveckling så krävs också följsammare personer på ledande poster. Dessutom förbrukas offentliga personer fortare idag med den ständiga mediabevakning som äger rum. Om du sedan klamrar dig fast mera av maktbegär än av engagemang så är tiden definitivt kommen. Då bör du ta konsekvenserna och gå. Annars så kommer ropen på din avgång att skalla.

Pedofildömda och internet

Fritt fram för pedofildömda att ladda ner barnporr från internet. Ja, så framställs situationen på Rättspsykiatriska regionklinikens sex slutna avdelningar i Växjö. Detta m a a att man nu tillåter fri tillgång till en dator per avdelning efter det att Socialstyrelsen, och senare även dåvarande Länsrätten, fastslagit att det inte är tillåtet att utfärda ett kollektivt beslut om förbud mot användande av datorer.
Inget märkligt med detta anser jag. Kollektiva beslut på detta sätt är inte tillåna. Som jag ser det måste en individuell prövning ske av varje intagens möjlighet till datoranvändning vilket rimligen får till följd att t ex en pedofildömd inte tillåts fri tillgång till internet. Ett sådant prövningsförfarande borde förstås ha gjorts från första stund. Då hade just denna infekterade debatt kunnat utebli. Jag tycker att det är olyckligt att media, som t ex DN i denna artikel, ges möjlighet att sätta rubriken "Pedofiler på rättspsyk får internet".

Man kan förstås ställa sig frågan om datorer över huvud taget skall finnas på avdelningar som dessa i annat syfte än för t ex studier och annan kontrollerad/planerad verksamhet. Det är inte alltid lätt att avgöra hur mycket av samhällets utveckling som ska finnas att tillgå även på institutioner där personer placerats bl. a. för att just skydda det öppna samhället.
Som sagt, svåra frågor, så likartade debatter torde återkomma.