Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

söndag 26 april 2009

Statsministern längtar efter Persson och Nuder, fan trot

– Vi ser en ny, mera ansvarslös, socialdemokrati som lovar mera till allt men utan finansiering. Så hade det inte sett ut om Göran Persson och Per Nuder varit kvar.
Undrens tid är inte förbi.
Vem trodde att Fredrik Reinfeldt skulle uttrycka denna önskan?
Nu är syftet i första hand inte längtan efter Persson och Nuder utan mera en önskan om att tillintetgöra Mona Sahlin.
Att politiken är smutsig är knappast någon hemlighet. Men varför ideliga angrepp, gärna då personangrepp ? Låt argumenten och de politiska besluten tala i stället. Kanske är det så här vi vill ha det, politiker och makthavare ses mera som ett kringresande teatersällskap än som makthavare och våra valda representanter att forma ett bra samhälle.
Är det konstigt att jag hyser en viss skepsis mot och har svårt för att helt lita på politiker ?