Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 13 november 2008

Årets förtroendebarometer

Medieakademiens sedan 1997 årliga förtroendebarometer har kommit.

Bland institutioner och företag så toppar IKEA medan Riksdagen kommer på 11:e plats och Svenska kyrkan på 16:e. Vad säger då detta ? Att Ingvar Kamprad skulle göra sig bättre än nuvarande innehavare av ämbetena statsminister och ärkebiskop ? Nej, kanske inte rätt slutsats att dra men onekligen en intressant tanke. Ingvar Kamprad är antagligen alltför klok för att ens tänka i de banorna. Annars hade han väl för länge sedan gjort som t ex Bert Karlsson och Ian Wachtmeister gjorde och startat ett politiskt parti. I stället har han ägnat sig åt det han visat sig vara allra bäst på, att framgångsrikt driva ett världsomspännande företag.


Möjligen kan man dra slutsatser om man jämför barometrarna under alla år. För övrigt ter sig barometern för mig som tämligen ointressant läsning som antagligen mest tillfredsställer skaparna av densamma.Hur är förtroendet för bankerna och finansmarknadens aktörer ? Förresten, kan ordet förtroende användas i dessa sammanhang eller använder vi då genomgående ordet misstroende ?