Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

tisdag 16 november 2010

"När man är en glad pensionär....."

Den gamla Thore Skogman slagdängan kanske inte gäller så länge till om man ska tro prognoserna för kommande pensioner. Det blir visst sämre och sämre i Sverige där pensionen idag motsvarar 65% av lönen och om 38 år beräknas vara 48% av lönen. Då marginellt bättre än jumboplacerade Estland.

När jag samtidigt läser att den grekiske pensionären har motsvarande 120% av lönen så förstår jag bättre att Grekland är på ruinens brant. I Grekland har respekten för de äldre onekligen genomslag på alla plan.
Detta gör att jag bättre kan förstå den grekiske arbetarens missnöje. Likväl förklarar detta till en del allt fiffel och korruption i arbetslivet, så väl inom privat som statlig sektor.