Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 13 september 2012

Rätt tänkt av Sollefteå kommun

Vallänge
Äldreboendet Vallänge blir kvar.
Mina senaste inlägg har handlat om företeelser i Sollefteå kommun där jag växte upp och varifrån jag flyttade för 40 år sedan. Jag har särskilt berört äldrevården i Sollefteå och speciellt äldreboendet Vallänge och dessutom har jag försökt syna hotellprojektet Hallstaberget.
Jag hann oxå med att skicka en protestskrivelse till ordföranden i vård- och äldrenämnden angående Vallänge och precis som jag önskade så har Sollefteå kommun nu beslutat att behålla Vallänge i sin nuvarande form. Oaktat om min skrivelse haft någon som helst inverkan så är det ett mycket glädjande beslut. Glädjande för min mamma och övriga som bor på Vallänge och därmed oxå glädjande för mig.  Jag hoppas att detta beslut kan bidra till en fortsatt debatt om äldreboendens storlek. Ska man satsa på boenden av Vallänges storlek, 12 permanenta + 2 korttidsplatser, som gagnar verksamheten och präglade av lugn och harmoni är bra både för boende och personal eller ska man satsa på stora kostnadseffektiva boenden, minst 30 platser,  präglade av stress och anonymitet för både boende och personal.  Kort sagt, ska man satsa på kvalitet eller kvantitet?  Den här debatten pågår  oxå i skolan där vi vet att mindre klasser skapar bättre förutsättningar för en bra verksamhet. För mig är valet givet och jag tror att de flesta av oss är beredda att ta en högre kostnad för att prioritera barn och äldre.

I vilket fall så är detta en glädjens dag, mera än vad som brukligt är.