Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

lördag 29 september 2018

Personligheter

När vi får gäster så uppträder Osborne och Sigge väldigt olika. Osborne blir till sig av glädje och vill hälsa på alla. Sigge däremot är mera reserverad och bara noterar att vi har gäster. Är det dessutom någon för honom okänd så lägger han sig i kurvan i trappan och observerar till dess han tycker att allt verkar ok.
Här i trappan håller Sigge koll på
okända gäster.