Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

lördag 8 maj 2010

Röda Korsets gloria fortfarande på sned

Jag har tidigare haft åsikter om Bengt Westerbergs arvode som ordförande i Röda Korset.

Nu har arvodet sänkts med 20%. Som om det skulle göra någon skillnad.

Att sänka arvodet för ordföranden och byta ut generalsekreteraren räcker inte för att återupprätta hedern.

Förresten, att benämna Röda Korsets ledare Generalsekreterare. Tyder inte redan det på viss hybris?