Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 12 mars 2010

Lars Vilks har fastnat i rondellen

Lars Vilks är såvitt mig är känt ingen gigant som konstnär. Inte heller hans åsikter om bl. a. muslimer imponerar på mig. Tvärtom synes han ha en ganska primitiv syn på bl. a. muslimer.
Visst tycker jag att yttrandefriheten är viktig att försvara men det gör inte att Lars Vilks ska lyftas fram i media som varande en konstnär särskilt värd att försvara. Just det här s k konstverket var dessutom ingen genuin ide kläckt av Vilks utan konceptet har han snott från Danmark och de där i Jyllands-Posten publicerade teckningarna 2005.


Jag tycker nog att Lars Vilks verkar ha fastnat i rondellen och är oförmögen att ta sig ur rundgången. Det ska självklart inte innebära att han ska hotas till livet. Men, vi får aldrig glömma att alla mynt har två sidor.

Personligen så är jag tveksam till att all konst skall vara fredad och att du i konstens namn kan uttrycka vad du vill, inklusive att häda, skymfa, driva med din omgivning. Det måste även inom konsten finnas moraliska och etiska gränser som du som konstnär bör närma dig med försiktighet.