Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

lördag 19 april 2014

Fontänen som blev en önskebrunn

Välkommen.

På vår 12-åriga bröllopsdag i fjol fick D en fontän av mig att ha i sin agora vid växthuset. Hon inramade då  fontänen med torvblock vilket dock blev en för stor lockelse för våra fåglar att picka i och hämta bovirke. Därför gör vi nu om det och murar upp en "brunn" runt fontänen. En önskebrunn kanske?

Början till en önskebrunn.


Brunnen blir mera levande 
med natursten.


Inte mycket kvar att mura nu.


Utsikt från en önskebrunn.


Önskebrunnen perfekt placerad i D:s agora 
mellanväxthuset och gäststugan.