Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 30 mars 2011

Massiv läkarprotest mot sjukförsäkringen

Ett hundratal läkare protesterar kraftfullt mot hur den nuvarande sjukförsäkringen slår undan benen för svårt sjuka människor som inte förstår att tillfriskna enligt den av politiker bestämda tidtabellen.

Ett bra initiativ tycker jag, ett initiativ som dessutom inte kan avfärdas med att de protesterande inte kan eller vet. Dessutom är det politiskt rätt tidpunkt. Nu när Socialdemokraterna äntligen valt en ny ledare i Håkan Juholt så behöver S frågor att driva som engagerar många. Här serveras hett stoff på silverfat. Det är bara att fatta stafettpinnen för Juholt.

Jag var själv ett s k sjukfall 2001. 2002, ett drygt år efter min stroke, började jag arbeta igen på 25% och när jag sedan ville trappa upp detta försiktigt i annan takt än den godkända trappan 25, 50, 75, 100% så fick jag i stället ett "erbjudande" av Försäkringskassan: Du kan få/vi ger dig förtidspension. Nu var jag inte intresserad av detta utan lade tillsammans med arbetsgivaren upp en egen plan för arbetsupptrappning. Jag ville fortsätta arbeta och kände att jag hade mera att ge, om än inte just då. Sedan 2006 arbetar jag heltid igen. Ett exempel på att politiskt bestämda tidtabeller för tillfrisknande inte är tillförlitliga. Inte när vi har med människor att göra. Vi är ändå olika som individer.

Stora systemskiften skördar tyvärr offer på vägen. Offer som också Försäkringskassan genom sitt undergivna och empatilösa arbetssätt bidragit till att skörda. Än värre har det blivit genom att regeringen snarast givit Försäkringskassan nya instrument för att kunna fortsätta arbeta människofientligt.

Ett ytterligare problem idag är att få sjuka människor åter i sysselsättning när arbetsmarknaden inte ens efterfrågar och kan erbjuda friska människor arbete.

Vad ska då göras? Det räcker inte längre att, som hittills, byta sjukförsäkringsminister eller generaldirektör för Försäkringskassan. Nej, det måste till ett nytänkande, inte en återgång till det tidigare systemet som i mångt och mycket var förslappande och inte motiverade människor till framsteg.
Dock, att utan bedövning gå från ett förslappat system till ett snarast tvingande underpiskan-system har med all önskvärd tydlighet visat sig vara ett alltför grovkornigt systemskifte.