Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

fredag 19 mars 2010

Vilda Beatrice Ask

Beatrice Ask, lite vild ibland ?.
Ja, nån spärr verkar ha släppt nu när hon vill hänga ut misstänkta sexköpare.

Visst är det ok att pröva nya ideer men då bör det kanske vara något mera genomtänkt och kanske inte helt gå på tvärs med svensk rättstradition.I vart fall inte om man är Justitieminister.
Eller är det den rätta vägen att komma vidare ?

Med mer än 30 års erfarenhet av arbete i fängelse så tycker jag nog att det mesta är värt att pröva som ett alternativ till fängelse.

Rätten att få dö

När svåra frågor kommer upp på agendan så blir debatten lätt tillspetsad. Dagens debatt om den 31-åriga kvinna som vill att man avbryter den livsuppehållande behandlingen hon får tenderar att glida över till frågan om aktiv dödshjälp. Så vitt jag förstår så är det inte en fråga om aktiv dödshjälp att på en patients medvetna begäran avbryta en livsuppehållande behandling.
Visst, jag tycker också att frågan är svår och egentligen omöjlig att tycka till om på bara tidningsuppgifter. Men lika fullt är det en fråga där jag vill tycka till.

Ingen blir klokare efter att ha fått riksdagspartiernas mening i frågan klargjord. Just i ett sånt här ärende så har jag ändå förståelse för att det råder tveksamheter och att man vill utreda frågan ytterligare. Just frågor som denna tror jag att det är oerhört svårt att skapa ett generellt regelverk för som kan gälla för all tid och i alla ärenden. Inget fall är det andra likt och det är ändå ytterst en fråga om liv och död. Just därför tycker jag att vi får tillåta oss att tänka till extra vid varje enskilt tillfälle. Frågan om liv och död får aldrig reduceras till enbart en knapptryckning.