Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 29 mars 2010

Idrottsvärlden är språkligt efterbliven

När idrottstävlingar kommenteras och när idrottare intervjuas så slås jag ofta av oförmågan, såväl hos kommentatorer som idrottare, att rätt använda uttrycken tack vare och på grund av.
Senaste
och sista är andra uttryck som ständigt felanvänds.
Jag störs också av många idrottares oförmåga att säga jag i stället för det menlösa och allmängiltiga man.
Just i idrottsvärlden där ett starkt självförtroende är avgörande för att nå framgångar så borde det vara självklart att tala i kraftfull jagform i stället för att använda det utslätade ordet man.