Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 29 juli 2010

Pryda kristdemokrater - håller det 2010?

Varför har representanter för Kd så svårt att hantera frågor på hbt-området. Nu upprörs riksdagsledamoten Annelie Enochson och skriver i dag i sin blogg att hon blir "beklämd" av Pridefestivalen.

Jag har aldrig besökt Pridefestivalen utan får endast se den som media väljer att rapportera den. Dert är klart att media väljer att betona den s k dekadensen. Det säljer ju eftersom läsarna/lyssnarna/tittarna gärna vill smaka lite på "det förbjudna".


Senast den 9 juli berörde jag i inlägg den prydhet och feghet som tyvärr Kd utstrålar. Jag skriver tyvärr eftersom jag i grunden sympatiserar med mycket av det Kd står för.

Jag förstår att stötestenen är äktenskapet som Kd vill ska vara mellan EN man och EN kvinna. Det känns också som det självklara för mig. Men, tiden är en annan nu och vi kan som individer inte stå stilla och blunda när samhället runt om utvecklas och förändras. Därför borde Kd nyansera sig något och inte förkasta hela hbt-kulturen vilket blir effekten då man uttalar sig i svepande ordalag.

Även Kd bör tillägna sig mera politisk smartness som ju innebär att man måste ge och ta för att nå fram med sina egna frågor. Det håller inte att vara pryd och feg i dagens politik. På gott och ont får vi acceptera att det ibland innebär att politiken stundom framstår som både förljugen och falsk.

Denna förljugenhet och falskhet är jag själv inte sen att kommentera och kritisera. Ja, som du ser, det är inte lätt att vara människa 2010. Det var lättare 1960, eller...

Arizona får bakläxa

Den 17 juli skrev jag ett inlägg om den nya invandringslagstiftning som staten Arizona planerade införa.

En federal domare, Susan Bolton, har nu stoppat den nya lagen.

Det blir intressant att följa den vidare utvecklingen då Arizonas guvernör Jan Brewer säger att hon ska överklaga och är beredd att kämpa ända upp till Högsta domstolen för den nya hårda invandringslag hon föreslagit. ”Den här striden är långt ifrån över”, säger hon.