Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 2 februari 2017

Det här med dekret

Dekret har plötsligt dykt upp som ett modeord i politiken i världens  största demokrati. Till ytan största. Vad, vem eller vilka som inspirerat Donald Trump till att styra via dekret är för mig okänt, men han har några sentida föregångare som väcker både vämjelse och oro.
Bildresultat för ceausescu
Styrde genom dekret.
Bildresultat för demokrati vs dekret
Styr genom dekret.
Bildresultat för demokrati vs dekret
Försöker styra genom dekret.

Det är inte bara Donald Trump som svingar vilt i politikens värld. Nu har han fått kompisar i Rumänien. Där har nämligen regeringen rundat parlamentet och godkänt ett dekret som avkriminaliserar vissa korruptionsbrott, bland annat maktmissbruk, om de ekonomiska skadorna inte överskrider omkring 420.000. Minnet är sannerligen kort, det är ändå bara 28 år sedan Causescu avsattes.

Vad är det som händer på den politiska scenen just nu och vad kan vi förvänta oss hända den närmaste tiden? Frågorna blir bara flera ju längre Donald Trump och hans gelikar tillåts härja i politiken.  
I min föreställning av en demokrati så har dekret ingen plats och följdaktligen inte heller någon av de tre herrarna på bild här ovan.