Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

lördag 4 april 2009

"60 minutes" är i särklass

Jag har sagt det förut men vill betona det ånyo. Bättre TV än "60 minutes " är svårt att hitta. Dagens program med en spännvidd från den hemlöse musikvirtuosen Mr ? (jag har glömt namnet) till President Obama blir svårt att överträffa. En nyttig påminnelse om hur världen och livet kan te sig.