Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

lördag 18 april 2015

Bredbandsutbyggnad

Fiberkabel i väntan på nedgrävning.

Det är många trådar att hålla reda på i bredbandsdjungeln.

I fjol bytte vi bredbandsoperatör från Tre till Telia då Tre inte kunde leverera vad de lovade. Vi har nu bredband via ADSL /Telia och är nöjda med det. Nu är det dock bredbandsutbyggnad med fiber på gång. Ett projekt som det vilar amatörmässighet över.

Vad då amatörmässigt? Jo, så här är läget:
- Den 23 februari  på em. kom post från Fibergruppen i vår postlåda. Ett blad med knapphändig information om en förestående bredbandsutbyggnad med fiber. Ett informationsmöte skulle hållas i församlingsgården samma kväll(??). Ett möte vi inte kunde medverka vid. Detta var första gången vi hört något om bredbandsutbyggnad i våra hemtrakter. Därefter har vi kontaktats av grannar som uppgivit sig vara "byns representanter" för Fibergruppen. Representanter som inte heller de vetat mera än att det kostar 15.000:- per hushåll att ansluta sig och vi måste bilda en förening för att få ta del av utbyggnaden samt att det var mycket bråttom att bestämma sig.  Varför en förening måste bildas framgick inte. Jag vill veta mera än så.


Vi har inte fått någon information från kommunen eller Länsstyrelsen  Jag har ringt ansvarig person på kommunen som lovat återkomma men inte gjort så trots att 1½ månad nu gått och nedgrävning av fiberkabel pågår.

Enligt mitt förmenande är detta ett oerhört både nonchalant och amatörmässigt handhavande av en så viktig demokrati- och framtidsfråga. Så amatörmässigt att jag till en början hade svårt att ta det på allvar. Nu förstår jag dock att det är allvar då nedgrävning av fiberkabel pågår för fullt i nära anslutning till vår fastighet.Formulärets nederkant
Så nu sitter jag här med ett antal obesvarade frågor.  En situation jag inte gillar.

SVT påbörjade förra veckan en kartläggning med  arbetsnamnet  #ettsverige. Där kartläggs situationen i hela landet vad gäller mobilnät och bredband och då börjar jag bättre förstå hur illa skött detta. Medvetet dessutom eftersom samhället frisvär sig och förutsätter att enskilda medborgare ska sköta detta själva genom bildande av byalag/föreningar. Det börjar närma sig pinsamhetens gräns. Jag känner mig inte tryggare efter att ha hört regeringsföreträdare uttala sig i frågan. Tvärtom.

När jag sent omsider ånyo fick tag på kommunens ansvarige så har jag fått den information som jag naturligtvis borde haft från första början. Det påstås nu att vår fastighet inte fanns med på den lista(?) som användes. Fan trot. Det känns i vart fall smått oroande att plötsligt vara borttappad ur samhällsrullorna. 

Nu har oxå Fibergruppen vaknat och skickat oss det informationsmaterial som vi  borde haft från första början. Detta informationsmaterial utlovar en snarast himmelsk tillvaro vad gäller telefoni, internet och TV i och med fiberutbyggnaden. "En ny värld öppnar sig". Behöver jag en ny värld? Nej, jag är nöjd med den värld jag har.

När jag går in på Länsstyrelsens hemsida så kan jag kallt konstatera att staten och kommunerna avhänt sig ansvaret för fibernätet till Marknaden för så här uttrycks det där:
" Utbyggnad av fibernät sker på marknadsmässig grund. Det innebär att det inte är staten eller kommunerna som ansvarar för var och  nät byggs ut." Jag antar att de tappat bort ordet "när" så att meningen ska avslutas så här "var och när nät byggs ut", men ok då. Detta är väl bara symtomatiskt för hur amatörmässigt skött hela bredbandsutbyggnadsfrågan är.

Vad händer nu då? Jo, nu förväntas vi på en från Fibergruppen medsänd fastighetskarta rita in var vi vill att fiberkabeln ska gå in i huset. Om vi nu vill ansluta oss. Det bär mig emot att bara svälja något som jag påtvingas utan någon som helst föregående information eller diskussion. 

Avslutningsvis några av de frågor jag vill ha svar på:

- Vad händer om jag säger nej till anslutning?
- Vad händer om jag vill ansluta senare?
- Varför måste jag vara med i en förening?
- Varför ansluta mig när jag är nöjd med dagens bredband?
- När planeras avveckling av adsl-systemet?
- Vad erbjuds jag när adsl-systemet avvecklas?
- Vilka kostnader tillkommer förutom anslutningskostnaden?
- Vilken ytterligare utrustning måste jag införskaffa?
- Vad blir den nya månadskostnaden med samma leverantör      som idag?  
- När väntas fiberns kapacitet vara en absolut nödvändighet?
- Vad innebär anslutningen för mina befintliga abonnemang?