Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

söndag 19 oktober 2008

Nedanstående rubrik stod att läsa i Nerikes Allehanda igår. Det gäller en 1992 morddömd 56-årig man som även tidigare varit dömd för allvarliga och brutala våldsbrott som hade det gemensamt att de utlöstes i samband med missbruk och "vid minsta motgång."
"Nytt liv" med adhd-medicin
Därför fick livstidsdömd tidsbestämt straff
Han har fått sin ADHD-diagnos under fängelsetiden och även läkemedelsbehandling.

Jag var år 2001 den förste att uppmärksamma den stora förekomsten av neuropsykiatriska funktionshinder ( vanligast ADHD ) bland fångar på våra fängelser och jag har allt sedan dess bedrivit ett intensivt opinionsarbete för att dessa frågor skall tas på allvar inte bara i kriminalvården utan även i samhället för övrigt. Fram för allt bör barn med dessa funktionshinder uppmärksammas tidigt, på dagis och senare i skolan, och få adekvat hjälp och stöd för att ges möjlighet till en god start i livet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar