Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 6 november 2008

Nytt betygssystem - till hjälp för vilka ?

F d officeren, numera utbildningsministern Jan Björklund säger sig ha ha lösningen på skolans problem. Ett nytt betygssystem som uppmuntrar till hårdare arbete och därmed gör det lättare för eleven att höja sina betyg. Ett antal betygssystemförändringar har ägt rum genom åren:
—1820-1897: A, B, C, D
—1897-1962: A, a, AB, Ba, B, Bc, C
—1962-1994: 5, 4, 3, 2, 1
—1994-2010: MVG, VG, G, IG
—2011: A, B, C, D, E, F

Tycker du att ditt skolarbete underlättades när du var föremål för dessa förändringar ?

För min egen del kände jag inte att allt plötsligt blev lättare. Då var jag ändå en i vart fall normalbegåvad elev utan särskild problematik.

—Är ett nytt betygssystem lösningen på skolans problem ?
—Hjälper detta elever med särskilda behov, t. ex. elever med ADHD ?
NEJ !
Fråga en elev med ADHD hur denne upplevt skoltiden och svaren blir dessa:

•Jag blev mobbad
•Jag hade svårt med koncentration / minne /inlärning
•Jag har tråkiga erfarenheter av skolmatsalar /raster / klassutflykter
•Jag hade problem med självständigt arbete
•Jag hade svårt att passa tider
• Jag hade problem att hitta till skolsalar

Inte någon upplevde betygssystemet som det avgörande problemet.

Nej, Jan Björklund, dina ideer var möjligen framgångsrika när du ryade ut dina order om hårdare arbetsinsatser till soldaterna på kaserngården. Du var visst känd som en hårding bland de värnpliktiga och i många sammanhang uppskattad. Allt skulle vara enligt regelboken. Och visst, allt blir ju så enkelt om alla kör enligt regeboken. Det var möjligen en framgångsrik filosofi på den tiden katekesen skulle rabblas utantill, fram- och baklänges. Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess och vi skriver idag 2008.

Vad kan då vara framgångsrikt ? För mig kommer följande förslag långt före ett nytt betygssystem på en kravlista för skolans förbättring:

  • mindre klasser

  • flera lärare generellt

  • flera specialpedagoger för elever med särskild problematik
Visst, dessa förändringar kräver tillkommande resurser, eller kanske bara ett bättre nyttjande av tillgängliga resurser. För mig är dessa förslag betydligt mera klok användning av skolans resurser än ett ändrat betygssystem som bara är en administrativ förändring. Det är väl ändå inte administrativa förändringar, förändringar på papperet, som vi skall eftersträva i skolan. Viktigast måste ändå vara att förändra /påverka de människor som finns i skolans värld. Så väl lärare som annan skolpersonal, men fram för allt alla elever. Dom är ändå framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar