Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 19 mars 2009

Visst kan Sverige göra mera för Dawit Isaak .

Riksdagen är splittrad i många frågor.
Men i en fråga står partierna enade:
Att den svenske medborgaren Dawit Isaak omedelbart måste friges.
267 riksdagsledamöter - en klar majoritet - har undertecknat uppropet till Eritrea som i dag lämnas över till Eritreas ambassad på Lidingö.
- Vi har tagit initiativ till det här uppropet för att läget är akut, säger Cecilia Wigström, ordförande i riksdagens tvärpolitiska grupp för Dawit Isaak, som har ett 30-tal fasta medlemmar.
- Vi tror inte längre på den tysta diplomatin, säger Annelie Enochson, Kristdemokrat och medlem i riksdagens tvärpolitiska grupp för Dawit Isaak.

Utan att ha den minsta kompetens att uttala mig i diplomatifrågor så tycker jag ändå att det är viktigt att våra folkvalda agerar i angelägna ärenden, även om det innebär kritik av andra länder.

Statsministern uttalade sig för någon dag sedan i frågan och trodde att möjligheterna att Sveriges påtryckningar skulle leda till positiva resultat var synnerligen små. Med begränsad insyn i "Dawit Isaak-frågan" men efter en del funderande utifrån dagens debatt så tror jag ändå att det betyder en hel del om Sverige agerar.
Hur omfattande är det svenska biståndet till Eritrea ?
Använd deras beroende av vårt bistånd som ett påtryckningsmedel. Det ser jag som ett modest och synnerligen berättigat agerande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar