Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

onsdag 8 april 2009

Obligatorisk kurs för medborgarskap

För att bli svensk medborgare måste man ha gått igenom en obligatorisk kurs som ger en djupgående introduktion till det svenska samhället, föreslår en rapport från Folkpartiet.
Eftersom undervisningen i svenska för invandrare (sfi) kommer att förändras, ökar behovet av en medborgarskapskurs, resonerar partiet.

Kursen kommer att handla om samhällskunskap, om jämställdhet och om mänskliga rättigheter enligt integrationsminister Nyamko Sabuni (FP).

Hur lång kursen ska vara och vad den mer specifikt ska innehålla är inte klart. Men den bakomliggande tanken är att okunskap aldrig kunna vara en ursäkt för att bryta mot lagen eller för att ta till vara på sina rättigheter.
-Är påstådd okunskap verkligen en vanlig ursäkt i dessa fall ?

Kravet på genomgången kurs för att bli medborgare står inte i motsats till partiets tidigare förslag om ett språktest. Kravet på språkkunskaper för att bli svensk medborgare kvarstår.

Bakgrunden till Folkpartiets förslag är det faktum att mediantiden för en invandrare från ankomst till Sverige till ett jobb är sju år. En tid som enligt Sabuni är oacceptabelt lång.
- Sju år ! Det är inte konstigt att vi har integrationsproblem.

För att skynda på den processen vill partiet bland annat att Arbetsförmedlingen ska hålla etableringssamtal med nyanlända så snart som möjligt. Målet är att effektivare än i dag matcha individuell kompetens med lämplig kommunplacering där jobb kan finnas.
-Jag ogillar vaga formuleringar som "så snart som möjligt" på områden där man vill få till stånd en snabb och genomgripande förändring. Tidsbestäm när ett etableringssamtal senast ska ha hållits och se till att utbilda personal så att man vet vad ett etableringssamtal skall innehålla och syfta till. Allt för ofta läggs nya uppgifter på myndigheter utan att vare sig utbildning eller resurser medföljer vilket får förödande konsekvenser. Se bara på Försäkringskassan.

-Förslaget som helhet är inte så tokigt, tycker jag. Allt som kan göras för en snabbare och bättre integration i det svenska samhället får betecknas som lovvärt.

-Förhoppningsvis innebär detta att vi också bättre tillvaratar invandrares kompetens så att invandrare med högskoleutbildning inte längre hänvisas till jobb som busschaufförer, taxichaufförer, diskare och lokalvårdare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar