Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

torsdag 14 maj 2009

Svensk sjukvård är ojämlik. Jaså, den också.

Svensk hälso- och sjukvård lider av allvarliga brister, enligt en rapport som socialstyrelsen lämnar över till regeringen i dag.
Lågutbildade dör tre gånger oftare än högutbildade av behandlingsbara sjukdomar.
Läget är antagligen värre än vad olika undersökningar visar, eftersom särskilt utsatta, som hemlösa och missbrukare, sällan deltar i enkäter.
Socialstyrelsen vill bland annat att sjuk- och hälsovården blir bättre på att bemöta patienter och på att jobba förebyggande.

Jag kan inte påstå att jag blir förvånad. Bättre bemötande och förebyggandearbete vill jag påstå brister i de flesta verksamheter i samhället. Det som förvånar mig är att det behövs en särskild rapport som överlämnas till regeringen för att dessa frågor skall uppmärksammas och få nyhetsplats i media.
Jag såg igår justitieminister Beatrice Ask i en TV-soffa diskuterande vuxnas sexuella utnyttjande av barn runt om i världen. Gång på gång återkom hon till att hon vill se mindre snack och mera verkstad. Jag håller helt med henne. Vad som behövs är inte ytterligare utredningar och rapporter utan handfasta åtgärder. I vart fall på områden där vi redan vet hur illa ställt det är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar