Jag risar, rosar och reflekterar över det mesta i tillvaron. Stort som smått, politik och sport, svenskt och utländskt, "i stan" och "på landet", mat och dryck. Å så LIVET förstås.

måndag 4 maj 2009

Vad har politik och ogräs gemensamt ?

Det råder delade meningar om vad som är ogräs och vad som inte är det. Som ogräs benämns vanligtvis kärlväxter som oavsiktligt uppträder på platser där de för människor inte är önskvärda, såsom åkerfält, trädgårdsland, blomsterrabatter, trädgårdsgångar samt gator och torg. En art kan alltså vara både ogräs och kulturväxt beroende på var den växer.
Nu i maj när växtligheten börjar komma igång så känns det adekvat att reflektera kring kring ogräsets ställning . Nu när jag t o m kan tycka att en tuva med maskrosor är vacker och pryder sin plats så känns det fel att benämna maskrosen som ogräs. Längre fram i sommar när de blommor jag själv sått börjar spira, ja då kan jag ändra åsikt och kanske ånyo se och benämna maskrosen som ogräs. Inget konstigt med det.
Det är lite som i politikens värld. Jag kan ändra åsikt och anpassa mitt tyckande till rådande förhållanden. Inget konstigt med det heller, eller...?
Apropå politik och ogräs. Varför har inte moderaterna en partiblomma när övriga riksdagspartier har en sådan ? S=röd ros, V= röd nejlika, Fp=blåklint, Kd=vitsippa, Miljöpartiet= maskros, C=fyrklöver. Jag påminner mig att moderaterna för nåt år sedan hade frågan uppe och då fanns moroten som förslag till partiblomma.Ingen het fråga. Dessutom är ju blåsippan redan upptagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar